E-MAX kent sterke groei door stijgende vraag naar low carbon aluminium profielen

Sinds de overschakeling naar gerecycleerd aluminium is de productie van E-MAX, met hoofdkantoor in Dilsen-Stokkem, verviervoudigd. Met een jaarlijkse output van 100.000 ton behoort het bedrijf tot de drie grootste low carbon profielenproducenten in Europa. “Steeds meer sectoren weten ons te vinden en de vraag low carbon aluminium stijgt sterk.”

Wereldbol met recycle proces in een cirkel

Dimitri Fotij stuurt als CEO van E-MAX een bedrijf aan met zeven vestigingen in Europa en 800 werknemers. Het hoofdkantoor bevindt zich in Dilsen-Stokkem en het gerecycleerde aluminium dat van schrootbedrijven van over heel Europa komt, wordt in de gieterij in Kerkrade (NL) versmolten tot billets. Deze staven met een lengte tot zeven meter en een diameter van 203 en 254 millimeter worden vervolgens door extrusie vervormd tot aluminium profielen. Gerecycleerd, low carbon aluminium omvat 80 procent van haar grondstoffen. 

De CEO noemt extrusie, waarbij billets onder hoge druk en temperaturen door een matrijs geperst worden, een ‘kostengunstig productieproces’ dat ook nog zeer multifunctioneel is. “Op hetzelfde extrusiemachine kun je tal van verschillende producten maken.” Om deze redenen is de vraag naar aluminium profielen de voorbije jaren met gemiddeld drie procent per jaar gestegen.

Steeds meer sectoren bediend
Waar het extrusiebedrijf de aluminium profielen aanvankelijk vooral aan de bouw leverde voor ramen en kozijnen, kent het momenteel tal van andere sectoren als klant. Zo worden de profielen verwerkt in opleggers, vrachtwagens en ook steeds meer in de automotive. Vanuit haar drie vestigingen in Duitsland bevoorraadt E-MAX de grote Duitse automerken. “Recent zijn we ook ontdekt door de sector van zonnepanelenbouwers. Onze profielen worden gebruikt voor de bouw van de onderconstructie.”

Tien jaar geleden zag het bedrijf er anders uit. “We zijn in 1996 opgericht en werkten lange tijd met primair of klassiek aluminium. Door onze slanke organisatie konden we de concurrentie van lage loonlanden het hoofd bieden”, vertelt de Limburger. Het bedrijf besloot in 2011 over te schakelen naar gerecycleerd of circulair low carbon aluminium als grondstof. Het bedrijfsmoto veranderde van ‘lean en mean’ naar ‘lean en green.’

De omschakeling naar duurzaam aluminium legde het bedrijf geen windeieren. Door middel van organische groei en overnames steeg de output op tien jaar tijd van 25.000 ton per jaar naar 100.000 ton per jaar. “Daarmee behoren we tot de drie grootste producenten van low carbon aluminium profielen in Europa”, vertelt Fotij die nog ruimte ziet voor meer groei.

Groeiende interesse in circulair low carbon  aluminium
Niet alleen profiteert het bedrijf van de groeiende vraag naar profielen, vooral lift het ook mee op de vraag naar duurzaam aluminium. “Klanten vragen steeds meer naar circulair low carbon aluminium om zo de klimaatimpact van hun productie en product te verminderen”, stelt Fotij die wijst op de klimatologische voordelen van secundair aluminium. “Wereldwijd komt per ton geproduceerd aluminium  gemiddeld 18 ton CO² vrij. In Europa is dat 8 ton. Bij ons procedé is dat maar 2,03 ton.”

De lage CO-2 uitstoot van het productieproces bij E-MAX is vastgesteld door certificeringsbedrijf DNV dat de ‘Verklaring Verificatie CO2-emissie’ verstrekte. Eerder al toonden studies van de Vrije Universiteit Brussel aan dat alle mechanische en oppervlakte- eigenschappen van X-ECO minimaal gelijkwaardig zijn aan klassiek aluminium. “Dat betekent dat wij met met X-ECO een kwalitatief hoogwaardig aluminium met een hoog recyclagegehalte en een zeer lage carbon footprint in handen hebben”, klink het.

“Primair aluminium is een energie-intensieve grondstof”, vervolgt de Limburgse CEO. “Echter bij de productie van gerecycleerd aluminium ligt het energieverbruik maar op 5 procent.” Dit en het feit dat gebruikt aluminium zich ook nog eens goed leent voor recyclage (‘aluminium heeft geen geheugen’) maakt het tot een populaire grondstof. Dit blijkt onder andere uit de grote prijsstijgingen de voorbije jaren.

Terugbrengen klimaatafdruk in de productie
Waar E-MAX door het gebruik van gerecycleerd aluminium een bijdrage levert aan een verminderde koolstofvoetafdruk in tal van sectoren, heeft het bedrijf ook in de procesvoering verduurzamingsstappen gezet. “In Dilsen-Stokkem wekken we 90 procent van de benodigde elektrische  energie zelf op met zonnepanelen en een windmolen”, vertelt Fotij. Op termijn ziet hij ook mogelijkheden om de werking van de gieterij in Kerkrade te verduurzamen. Momenteel wordt hier nog met gas gewerkt, maar als de techniek van waterstof zich ontwikkelt en er meer waterstof tegen betere prijzen beschikbaar komt, heeft dat volgens hem de toekomst in de gieterij.

De CEO van E-MAX ziet de toekomst rooskleurig in. De vraag naar circulair low carbon  aluminium zou op termijn nog een verdere boost kunnen krijgen als de Green Deal en het streven naar een koolstof neutrale-economie in een wettelijk kader wordt gegoten. “Momenteel is het nog relatief vrijblijvend en maken bedrijven een prijsvergelijking met primair klassiek aluminium.”

Geen zorgen over aanvoer aluminium schroot
Voldoende grondstof is een van de uitdagingen van het bedrijf. Door de groeiende vraag naar dit duurzaam aluminium zijn er ook veel concurrerende bedrijven opgestaan. Daarnaast is aluminium na productie een lang leven beschoren en komt maar mondjesmaat vrij in de markt. Desondanks is een constante aanvoer van recyclage aluminium volgens Fotij wel degelijk gegarandeerd. Ook is ‘Aluminium de op drie elementen na de meest voorkomende grondstof in de wereld.’

Behalve gerecycleerd aluminium verwerkt E-MAX ook nog een deel primair aluminium dat het aankoopt. “We kopen zo’n 20.000 ton in”, vertelt Fotij. Dit laag gelegeerd  ingekochte aluminium in draagt er ook toe bij dat de legeringsrijke recyclage stromen gereduceerd kunnen worden. “Bij de inzameling van aluminium heb je altijd andere grondstoffen zoals ijzer, zink of koper. Als je dat van tevoren weet, is het geen probleem want je kunt je stroomafwaarts processen hierop afstellen”, besluit hij.