E-MAX WERKT AAN VERANTWOORDE METAALKETENS

E-MAX informeert trots al onze stakeholders dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Waarom doet E-MAX mee aan dit convenant?
Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

  • Bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,
  • Het identificeren en aanpakken van potentiele risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en
  • Relevante actoren in de metaalketen (op nationaal en internationaal niveau) aan te moedigen om de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en het VN-verdrag voor Bedrijfsleven en Mensenrechten te respecteren en hiernaar te handelen.

E-MAX doet een beroep op al onze stakeholders om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Bezoek de website.

E-MAX WERKT AAN VERANTWOORDE METAALKETENS