WELKE INVLOED HEEFT HET?
Een klimaatneutraal Europa in 2050. Dat is het doel van de European Green Deal en de politieke belofte van de Europese Commissie. Duurzame groei, ook op economisch gebied, is hierin een belangrijke pijler.

 

GREEN DEAL EUROPA

SAMEN DE UITDAGINGEN AANPAKKEN

De uitdagingen waar we tegenaan lopen zijn welbekend. Uitdagingen als stijgende CO2-emmissies, fossiele brandstoffen die op raken en de natuur die uit balans raakt. Door duurzame energie te stimuleren, broeikassen te verminderen, energie te besparen en circulaire economie te bevorderen, wordt getracht die uitdagingen aan te pakken. Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs waar te kunnen maken, zal bovendien de CO2-uitstoot in 2030 minimaal 50%, liefst 55% lager moeten zijn dan het uitstootniveau van 1990.

Om dat te bewerkstelligen is met de Europese Klimaatwet de eerste stap gezet om deze belofte in Europese wetgeving vast te leggen. Die Klimaatwet is de kern van de Green Deal en de verankering van de mondiale klimaatovereenkomst van Parijs. We hebben hier niet alleen een verantwoordelijkheid in, maar ook een verplichting.

SAMEN DE UITDAGINGEN AANPAKKEN

KLIMAATWET ALS KANS VOOR ONDERNEMINGEN

De Green Deal zal een grote impact op het Europese bedrijfsleven hebben. Het is de grootste uitdaging, maar ook de grootste kans van onze tijd. De mogelijkheden om te verduurzamen zijn namelijk groot.

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen een (privé)partner zoals een bedrijf en de Vlaamse of Nederlandse overheid om een samen een groen project te starten. Daarmee maakt u concreet werk van uw ideeën. Voor bedrijven is het interessant een Green Deal aan te gaan door de vernieuwende samenwerkingen, een hogere zichtbaarheid en natuurlijk verduurzaming. Het kan uw bedrijf verder op de kaart zetten en een voorsprong geven op uw concurrenten. Samenwerken met (andere) bedrijven die actief met verduurzaming en/of Green Deals bezig zijn, geeft bovendien ook uw eigen onderneming een impuls.

Lees verder over de Green Deals:
–    Green Deals in België
–    Green Deals in Nederland

KLIMAATWET ALS KANS VOOR ONDERNEMINGEN