PRIVACY- EN COOKIEBELEID

E-MAX is de verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die op deze website worden verzameld. E-MAX respecteert uw privacy en leeft de bepalingen na van de wet op bescherming van persoonsgegevens. E-MAX verzamelt of verwerkt geen persoonsgegevens via de door E-MAX geplaatste functionele cookies. E-MAX verwerkt alleen persoonsgegevens die een gebruiker vrijwillig aan E-MAX verstrekt door middel van aanmelding op de website voor een dienst die door de website wordt geboden. Het belangrijkste doel waarvoor E-MAX deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, is om de gebruiker alle diensten van de website te kunnen bieden en gebruiksgemak te kunnen bieden op de website

Doorzending, opslag en verwerking van gegevens
De doorzending, opslag en verwerking van gegevens die door deze website worden verzameld, worden beveiligd door middel van courante, gebruikelijke technische maatregelen. E-MAX kan uw persoonsgegevens doorsturen naar andere bedrijven binnen het concern. Verder kan E-MAX uw persoonsgegevens verstrekken aan derden, die uw persoonsgegevens volgens instructies van E-MAX en onder de verantwoordelijkheid van E-MAX verwerken. E-MAX zal uw persoonsgegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij E-MAX hiertoe wettelijk verplicht is.

Inzage, correctie en verwijdering
U kunt E-MAX op elk gewenst moment verzoeken om inzage van de persoonsgegevens die E-MAX van u heeft verzameld. Ook kunt u E-MAX verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren of te wissen. Mocht u vragen hebben over informatie op deze pagina, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

In dit privacybeleid kunnen in de loop van de tijd wijzigingen worden aangebracht. Dergelijke wijzigingen gaan direct na plaatsing van het gewijzigde privacybeleid in. Gebruikers van de website wordt geadviseerd om het privacybeleid geregeld na te kijken op mogelijke wijzigingen.

COOKIE VERKLARING
Error: The domain E-MAX.EU is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 4f6e4b21-3c44-4400-ab3f-aaf00e31ea4a. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

Groen privacy policy schild icon