DUURZAAMHEID

Bij E-MAX zetten we ons in voor duurzaamheid. Onze processen zijn ontworpen om een minimale impact op het milieu te hebben en we streven voortdurend naar verbeteringen in onze ecologische voetafdruk.

We geloven dat duurzaamheid niet alleen een verantwoordelijkheid is, maar ook een kans om innovaties te stimuleren en onze klanten hoogwaardige, milieuvriendelijke producten te bieden. Door voortdurend te investeren in duurzame technologieën en methoden, willen we een positieve bijdrage leveren aan een groenere toekomst voor de komende generaties.

Wereldbol met recycle proces in een cirkel

DUURZAAM WERKEN

Duurzaam werken en produceren wordt steeds belangrijker. Een ontwikkeling die E-MAX toejuicht: duurzaam werken is bij ons in de gehele bedrijfsvoering terug te zien. We gebruiken gerecycled aluminium en energie van onze eigen zonne- en windenergie-installaties. Ons transport maakt gebruik van Euro-6 vrachtwagens, waardoor we onze CO2-uitstoot verminderen zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Daarnaast optimaliseren we onze productieprocessen om energie-efficiëntie te maximaliseren en afval te minimaliseren. Onze medewerkers worden voortdurend getraind in duurzame praktijken, zodat duurzaamheid een integraal onderdeel is van onze bedrijfscultuur en dagelijkse werkzaamheden.

Meer weten over hoe we bij E-MAX bijdragen aan een duurzame toekomst? Download dan onze certificaten en ontdek alle details.

Man met EMAX trui die achter een werkbank met een laskap op metaal aan het bewerken is.

IN GESPREK MET DE CEO
VAN E-MAX

Onze CEO, Dimitri Fotij, deelt zijn visie over de duurzame groei van E-MAX en de innovatieve stappen die E-MAX zet om milieuvriendelijke processen te implementeren. “Klanten vragen steeds meer naar circulair low carbon aluminium om de klimaatimpact van hun productie te verminderen”, vertelt Dimitri.

IN GESPREK MET DE CEO VAN E-MAX

ALUMINIUM: DUURZAAM MATERIAAL

Gerecycled aluminium doet in kwaliteit niet onder voor klassiek aluminium. Wel is het een stuk milieuvriendelijker: het productieproces is 95% minder belastend voor het milieu dan het produceren van klassiek aluminium. Daarnaast blijft op deze manier 95% van het gebruikte aluminium in omloop. Het lichte gewicht van aluminium maakt de transportdruk lager, wat weer zorgt voor een lagere CO2-emissie. Met ons eigen logistiek centrum – waar gebruik wordt gemaakt van vrachtwagens met de laagste uitstoot – is het zo duurzaam mogelijk werken nog verder geborgen.

X-ECO is onze meest duurzame aluminiumoplossing. Al in 2008 zijn we begonnen met de ontwikkeling van dit milieuvriendelijke product. X-ECO staat voor gelijkwaardigheid in kwaliteit in combinatie met een flink lagere milieubelasting.

De eigenschappen van het gerecycled aluminium van X-ECO doen dus niet onder voor die van klassiek aluminium. Dat is aangetoond na jarenlang intensief wetenschappelijk onderzoek door Vrije Universiteit Brussel. Onafhankelijk expert DNV heeft de duurzaamheid onderzocht en aan E-MAX een Verklaring Verificatie CO2-emissie voor X-ECO circulair aluminium toegekend. Hieruit blijkt dat de productie van X-ECO een uiterst lage carbon footprint van 2,03 ton CO2 per ton aluminium tot gevolg heeft.

Productielocatie met groot E-MAX logo op de zijkant geschreven en op de achtergrond de witte windmolen met EMAX logo
Klassiek aluminiumDuurzaam low carbon aluminium
Energievereiste bij productie15 MWh/ton (100%)0,75 MWh/ton (5%)
Type energie vereist bij productieElektriciteitWarmte
CO2-uitstoot100%10%
Productielocatie (cfr. transport/uitstoot)Rusland, Noorwegen en Midden-OoostenEinde van levenscyclus product West-Europa
KostprijsVolprijsConversieprijs

KLIMAATDOELSTELLINGEN

Het klimaat op aarde verandert onnatuurlijk snel. Gevolgen van klimaatverandering zijn overal merk- en voelbaar. De risico’s die dit met zich meebrengt zijn nauwelijks te overzien. Daarom zijn zowel in het Klimaatakkoord van Parijs, als in de Nederlandse Klimaatwet, als in de Green Deal van de Europese Commissie maatregelen vastgesteld om ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook de aluminiumindustrie zal daar haar steentje aan moeten bijdragen.

Meer weten over de milieu-impact van de aluminiumindustrie en hoe we die impact kunnen verlagen? In onze whitepaper vertellen we waarom circulair aluminium de toekomst is.

Stapel met gevouwen kranten