DUURZAAMHEID

Aluminium bezit bijzonder waardevolle recyclage-eigenschappen. Waarom er dan niet ten volle gebruik van maken? De voordelen van duurzaam, low carbon aluminium t.o.v. klassiek aluminium zijn overduidelijk.

DUURZAAM WERKEN
Duurzaam werken en produceren wordt steeds belangrijker. Een ontwikkeling die E-MAX toejuicht: duurzaam werken ziet u bij ons in de gehele bedrijfsvoering terug. E-MAX heeft niet alleen duurzame productieprocessen, maar heeft duurzaamheid in alle bedrijfsactiviteiten geïmplementeerd. Zo wekken onze vestigingen zelf energie op via zonnepanelen en een eigen windmolen. Voor het transport maken wij gebruik van Euro-6 vrachtwagens, zodat de uitstoot van CO2 tijdens vervoer tot een minimum beperkt blijft.

E-MAX werkt waar mogelijk met gerecycled aluminium. Gerecycled aluminium is bij uitstek geschikt als basismateriaal voor de productie van duurzame, low carbon profielen. Zonder in te boeten op de kwaliteit kiest u voor een oplossing waarmee de CO2-uitstoot verlaagd wordt en de groei van de afvalberg een halt toe wordt geroepen.

Hieronder ziet u de voordelen van duurzaam, low carbon aluminium ten opzichte van klassiek aluminium:

DUURZAAMHEID
Klassiek aluminiumDuurzaam low carbon aluminium
Energievereiste bij productie15 MWh/ton (100%)0,75 MWh/ton (5%)
Type energie vereist bij productieElektriciteitWarmte
CO2-uitstoot100%10%
Productielocatie (cfr. transport/uitstoot)Rusland, Noorwegen en Midden-OoostenEinde van levenscyclus product West-Europa
KostprijsVolprijsConversieprijs

Het klimaat op aarde verandert onnatuurlijk snel. Gevolgen van klimaatverandering zijn overal merk- en voelbaar. De risico’s die dit met zich meebrengt zijn nauwelijks te overzien. Daarom zijn zowel in het Klimaatakkoord van Parijs, als in de Nederlandse Klimaatwet, als in de Green Deal van de Europese Commissie maatregelen vastgesteld om ambitieuze klimaatdoelstellingen te realiseren. Ook de aluminiumindustrie zal daar haar steentje aan moeten bijdragen.

Meer weten over de milieu-impact van de aluminiumindustrie en hoe we die impact kunnen verlagen?

ALUMINIUM: DUURZAAM MATERIAAL

Gerecycled aluminium doet in kwaliteit niet onder voor niet-gerecycled aluminium. Wel is het een stuk milieuvriendelijker: het productieproces is 95% minder belastend voor het milieu dan het produceren van klassiek aluminium. Daarnaast blijft op deze manier 95% van het gebruikte aluminium in kringloop. Het lichte gewicht van aluminium maakt de transportdruk lager, wat weer zorgt voor een lagere CO2-emissie. Met ons eigen logistiek centrum, waar gebruik wordt gemaakt van vrachtwagens met de laagste uitstoot, is het zo duurzaam mogelijk werken nog verder geborgen.

X-ECO
X-ECO is onze meest duurzame aluminiumoplossing. Al in 2008 zijn wij begonnen met de ontwikkeling van dit milieuvriendelijke product. X-ECO staat voor gelijkwaardigheid in kwaliteit in combinatie met een flink lagere milieubelasting De eigenschappen van het gerecycled aluminium van X-ECO doen dus niet onder voor die van klassiek aluminium.

Dat is aangetoond na jarenlang intensief wetenschappelijk onderzoek door Vrije Universiteit Brussel. Onafhankelijk expert DNV heeft de duurzaamheid onderzocht en aan E-MAX een Verklaring Verificatie CO2-emissie voor X-ECO circulair aluminium toegekend. Hieruit blijkt dat de productie van X-ECO een uiterst lage carbon footprint van 2,03 ton CO2 per ton aluminium tot gevolg heeft.

ALUMINIUM: DUURZAAM MATERIAAL