INFORMATIE CERTIFICATEN

ISO 9001 : 2015 certificaat van kwaliteitsmanagement voor extrusie en levering van aluminiumprofielen. Dit certificaat is de laatste editie van de 9001-norm, de internationaal erkende norm voor kwaliteitsmanagement. De norm maakt deel uit van een reeks normen die gebaseerd is op de acht algemeen aanvaarde managementprincipes:

 • klantgerichtheid,
 • leiderschap,
 • betrokkenheid van medewerkers,
 • procesbenadering,
 • systeembenadering van management,
 • continue verbetering,
 • besluitvorming op basis van feiten,
 • win-win-relaties met leveranciers.

ISO 14001:2015 certificaat m.b.t. het milieumanagementsysteem voor het extruderen en aanleveren van aluminiumprofielen.

ISO 14064-1
Verklaring m.b.t. de CO2-uitstoot van alle deelprocessen (van aankoop en transport van gebruikt materiaal, tot het verwerken en het transport voor levering aan klanten) inzake de productie van X-ECO. De normering kent drie aandachtsgebieden;

 • Scope 1; de directe CO2-uitstoot als gevolg van het gebruik van aardgas voor de productie,
 • Scope 2; de indirecte emissies i.v.m. het verbruik van elektriciteit voor het productieproces,
 • Scope 3; de uitstoot die gepaard gaat met de aankoop van goederen en diensten zoals transport van gebruikt en gerecycleerd aluminium, verwerking van productie-afval, woon-/werkverkeer van werknemers, zakelijke reizen, transport en distributie, e.d.

ISO 50001:2018 certificaat m.b.t. het energiemanagementsysteem voor het produceren en extruderen van gerecycled aluminium.

CE 15088:2005 certificaat CE-KEURING VOOR VEILIG WERKEN
U wilt vertrouwen op de beste kwaliteit en productveiligheid. E-MAX heeft de CE-keuring volgens de EN-15088. Onze producten voldoen hiermee aan Europese veiligheidseisen. Deze certificering wordt jaarlijks onafhankelijk geëvalueerd. Dit certificaat is ter ondersteuning voor de EN-1090 constructies.

REACH: certificaat m.b.t. het maximale gebruik van chemische stoffen.

ALUECO: certificaat m.b.t. duurzaamheid

INFORMATIE CERTIFICATEN

CERTIFICATEN AANVRAGEN

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze informatie. U ontvangt een e-mail met daarin een link naar de documenten.