LOCATIE MOORSELE KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Met een investering van 3,5 miljoen Euro en de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers is de productielocatie van E-MAX Profiles te Moorsele (B) getransformeerd in een benchmark voor veilige, betrouwbare en stabiele productie van hoogwaardige, duurzame aluminiumprofielen.

Transformatie met het oog op de toekomst
E-MAX nam in 2017 de fabriek van Boal Belgium in Moorsele over met het oog op uitbreiding van de productie van X-ECO, premium duurzaam aluminium. Dave Debosschere, Director Production Extrusion bij E-MAX vertelt: “Wij voorzien een behoorlijke toename van de vraag naar duurzame aluminiumprofielen en investeren daarom nu ook in onze gieterij van duurzame billets in Kerkrade (NL). Natuurlijk moet dan ook de capaciteit voor de productie van profielen verhoogd worden.”

Om dat te bewerkstelligen moest het machinepark en het productieproces wel grondig herzien worden. “De productielijn in de fabriek dateerde al uit 1998”, aldus Dave. Die productielijn ging al gauw ‘op de schop’. E-MAX investeerde in een compleet nieuwe productielijn met de focus op automatisering en veiligheid. Ook werd een fysieke verbinding gelegd tussen de nieuwe productielijn en de verpakkingslijn. Waar voorheen medewerkers met heftrucks de profielen van de ene naar de andere plek verplaatsten, gebeurt dat nu automatisch.

LOCATIE MOORSELE KLAAR VOOR DE TOEKOMST

“De daadwerkelijke fysieke transformatie heeft ongeveer 3 weken geduurd en vond plaats rond de jaarwisseling van 2019/2020. Het finetunen en opleiden van personeel heeft nog ongeveer zes maanden geduurd”, legt Dave nog uit.

De voordelen zijn legio
Het nieuwe productieproces levert tal van voordelen op. Omdat handwerk geminimaliseerd is, bestaat er minder kans op beschadiging van de profielen. En als gevolg van het sluiten van de productieketen is het proces beter beheersbaar en het rendement hoger. Bovendien is het arbeidsproces veiliger; de kans op bedrijfsongevallen is door de gesloten lijn en de inzet van nieuwe machines die voldoen aan de geldende veiligheidseisen beduidend lager. Tenslotte is het productieproces nu betrouwbaarder en beheersbaarder. Dave, “Voor klanten betekent dat nog meer leverbetrouwbaarheid. Die was al meer dan 90% en zal nu stijgen tot boven 95%. In de nieuwe fabriek van E-MAX Profiles Moorsele worden nu kleine, lichte profielen vanaf 120 gram per lopende meter gemaakt. Het totaalaanbod van E-MAX is daarmee nog ruimer geworden.”