NIEUWE BREKER MAAKT DUURZAMER WERKEN MOGELIJK

De laatste jaren zien we een sterke toename van de hoeveelheid kunststof die wordt toegepast in de architectuur, bijvoorbeeld bij ramen, deuren en gevels. Deze zogenaamde geïsoleerde profielen worden toegepast om ramen en deuren zo energieneutraal mogelijk te maken. Gevolg hiervan is dat er steeds meer aluminium met kunststofaanhechting ter recycling aangeboden wordt. E-MAX kan met haar recyclingplant in Kerkrade als één van de weinige gieterijen aluminium met kunststofaanhechting verwerken.

Door deze toename in de hoeveelheid kunststof bij een deel van de architectuurprofielen loopt de variatie in percentage kunststof sterk uiteen.

De aangeboden profielen bestaan voor een toenemend aantal uit kunststof. De variatie in het percentage kunststof in het totale profiel loopt hierbij sterk uiteen. Om als E-MAX de unieke positie in het verwerken van deze profielen te blijven behouden, is het belangrijk te leren met deze variëteit om te gaan.

NIEUWE BREKER MAAKT DUURZAMER WERKEN MOGELIJK

E-MAX komt met innovatieve nieuwe oplossing

E-MAX staat bekend om haar innovatieve karakter. Ditmaal door de breker en de sorteerinstallatie toe te passen. De breker en sorteerinstallatie zijn in principe bekende technieken, maar zijn nog niet eerder in deze configuratie geplaatst. Hiermee wordt met de nieuw geïnstalleerde breker een deel van de kunststof uitgebroken en gesorteerd.

Het geheel uitbreken van de kunststoffen is niet gewenst, aangezien de kunststoffen middels een speciaal procedé worden vergast. De vrijgekomen energie wordt gebruikt in het smeltproces. De geïsoleerde schrootprofielen krijgen hierdoor een uniformer karakter. Voordeel hiervan is dat deze profielen efficiënter ingezet kunnen worden in de smeltovens.

E-MAX komt met innovatieve nieuwe oplossing

Inspelen op de snel veranderende duurzame technologieën

De opzet en bouw van de installatie zijn in samenwerking met gerenommeerde lokale bedrijven tot stand gekomen. Met deze breker zorgen we ervoor dat elke vorm van een geïsoleerde profiel geschikt is om te worden gerecycled tot een nieuw profiel.

E-MAX onderschrijft het belang om bestaande recycletechnieken aan te passen aan de snel innoverende duurzame technologieën. Met deze oplossing bieden we een techniek die ervoor zorgt dat we van bestaande aluminium profielen met kunststof aanhechting weer nieuwe hoogwaardige aluminium profielen kunnen produceren. Dit doen we zonder verlies in eigenschappen.

Inspelen op de snel veranderende duurzame technologieën