VOORUITBLIK 2022 – UPDATE VERDUURZAMING KERKRADE

Wie nu de laatste weken in Kerkrade is geweest, ziet niet veel meer veranderen. Het contrast met de vlotte opbouw in het begin en de werkzaamheden nu kan wat zichtbaarheid betreft dan ook niet groter zijn. Maar dat er nog steeds veel gebeurt, is duidelijk.

Zo zijn de vuurvaste werkzaamheden volledig afgerond. Ook zijn de mechanische montage en de filterinstallatie zo goed als klaar. Op dit moment worden alle kabels gelegd. Waaronder de besturingskabels en de voedingskabels.

Daarnaast naderen we ook een eindpunt in de ontwikkeling van de bedieningssoftware. Wanneer er voor het eerst stroom op het geheel wordt gezet, kan die pas te volste getest en geoptimaliseerd worden.

Vanuit een hoge plaats, uitzicht van de machines in een productiehal met gele laders en buizen

WAT GAAT ER NOG GEBEUREN

Nu 2021 langzaam ten einde komt, is het ook tijd alvast naar 2022 te kijken. Wat gaat er nog gebeuren?

Naar verwachting wordt half januari voor het eerst de stroom aangezet. Vanaf half februari kunnen dan voor het eerst functionele tests gedraaid worden. Wat volgt is het proces om het beton te drogen. Daarbij wordt in twintig dagen de temperatuur in de oven langzaam opgevoerd van 100 graden Celsius tot 800 graden Celsius. Het doel hiervan is dat de het vocht op veilige wijze volledig onttrokken wordt. Als alles blijft lopen zoals bedacht, wordt in maart het eerste premium circulaire aluminium geproduceerd.

Industriële afvoerbuizen met diverse trappen met gele relingen eromheen.